Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ອາລິອັນສ໌ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກດ້ານປະກັນໄພພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ພາຣາລິມປິກ ທົ່ວໂລກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 - 2028.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຮ່ວມແຮງໃນການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແພດໝໍໂຮງໝໍມິດຕະພາບ.​

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ: ພວກເຮົາຍັງເປີດບໍລິການຂາຍປະກັນໄພ, ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບໍລິການຈ່າຍສິນທົດແທນ ປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 06 - 20 ພຶດສະພາ 2021 ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂທ: 1456; (021) 222 222; (020) 5524 4222

ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍຢັ້ງຢຶນການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າປີ່ນປົວແລະ ຊົດເຊີຍກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ COVID-19 ຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ເມື່ອທ່ານຊື້ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພເຮືອນ, ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ປະກັນຊີວິດ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ

ຮັບບັດສ່ວນຫຼຸດ 5% ເພື່ອຊື້ປະກັນໄພຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ດ່ວນ! ເລີ່ມແຕ່ມື້ນີ້ ຫາວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ