Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ອາລິອັນສ໌ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼັກດ້ານປະກັນໄພພຽງຜູ້ດຽວ ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ແລະ ພາຣາລິມປິກ ທົ່ວໂລກ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 - 2028.
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ

Dec 28, 2021

ພິທີເຊັນສັນຍາຄວາມຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ແລະ ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຮ່ວມແຮງໃນການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແພດໝໍໂຮງໝໍມິດຕະພາບ.​
ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍຢັ້ງຢຶນການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄ່າປີ່ນປົວແລະ ຊົດເຊີຍກໍລະນີເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ COVID-19 ຕາມເງຶ່ອນໄຂ ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມກັນປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນຊີວິດຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ekomi

Allianz global customer satisfaction rating

4.2/5

143 Reviews

That's what client said about us

, 01/05/2022

ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ

, 29/04/2022

ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ໂທ: 1457

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ໂທ: 1456, (021) 222 222, (020) 5524 4222
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ