ຄວາມປາດຖະໜາ ຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ພະນັກງານ, ເບີ່ງແຍ່ງ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມປາດຖະ ໜາ ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ ທຸກຄົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຕົນເອງ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ໄປພ້ອມກັນ.

ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ໃຜ?

ພວກເຮົາພູມໃຈ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດປະກັນໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ມີສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກທີ່ເປັນມິດ ແລະ ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ການປະສົມປະສານຂອງວັດທະນະທຳ ທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ການຮຽນຮູ້ບໍ່ມີວັນສີ້ນສຸດ. ເພື່ອພັດທະນາ ທັກສະໃໝ່ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ໆທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ ທຸກໆຄົນ ເພື່ອ ອະນາຄົດທີ່ດີໄປນຳກັນ. ທ່ານສົນໃຈຢາກ  ເປັນທີມນຳພວກເຮົາບໍ?

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ, ບໍລິສັດພວກເຮົາມີບັນຍາກາດໃນການປະຕິບັດວຽກງານແບບເປັນກັນເອງ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ການຊຸກຍູ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງ ຜ່ານການຍົກລະດັບທັກສະ, ການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ທີມງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານຫຼາກຫຼາຍຂະແຫນງການ.

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານເພື່ອມາປະຈໍາຢູ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ພະແນກປະກັນໄພຊັບສິນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກປະກັນໄພຊັບສິນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

1 ຕຳແໜ່ງ

ພະແນກ ໄອທີ

1 ຕຳແໜ່ງ
ກະລຸນາສົ່ງອີແມລຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່: recruitment@agl-allianz.com
ແບບຟອມສະໝັກວຽກ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ