Olympic & Paralympic Movements

Ecomi seal
ຄະນະກຳມະການໂອລິມປິກສາກົນ (IOC) ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 1894 ຊຶ່ງເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີກ່ອນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ເມສາ ປີ 1896 ໂດຍ IOC ເປັນອົງກອນອິດສະຫຼະລພຫວ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ຊຶ່ງມິວິໄສທັດໃນການພັດທະນາສັງຄົມຂອງມວນມະນຸດດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆຜ່ານການຫຼິ້ນກິລາລະດັບສາກົນ. IOC ເປັນຜູ້ທີ່ມີອຳນາດສູງສຸດໃນການບໍລິຫານຈັດການ ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດັບສາກົນ.

ຄະນະກຳມະການພາຣາລິມປິກ (IPC) ເປັນອົງປະກອບຮອງລະດັບສາກົນ ຂອງການແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາລິມປິກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຈັດການແຂ່ງຂັນ, ບໍລິຫານງານ, ກຳກັບ ແລະ ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນກິລາພາຣາລິມປິກ.

ວິໄສທັດຂອງອົງກອນກໍ່ຄືການສ້າງສັງຄົມໂລກທີ່ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງທຸກໆຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຜ່ານການແຂ່ງກິລາຂອງຄົນພິການ.

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ OPM

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ