ຫ້ອງຂ່າວ

ຂ່າວສານຈາກພວກເຮົາ

Our first Townhall of the year took place on the 9th of March and brought together 120 colleagues at Allianz Insurance Laos office to look around some of the achievement of the previous year and look towards the strategies of the year ahead.
ດັ່ງເຊັ່ນປະຈຳທຸກປີ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ມີການປະຊຸມຜູ້ນຳຕົວແທນ Allianz Insurance Laos Agent Leaders Club 2023 ເພື່ອຖອດຖອນ-ສະຫລຸບວຽກງານປະຈຳປີ 2022 ແລະ ເລັງໃສ່ເປົ້າໝາຍຕໍ່ໄປໃນປີ 2023.

ພວກເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນມາຕະຫລອດກ່ຽວກັບການລົນນະລົງໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນນຳໃຊ້ພຣາສຕິກ ແມ່ນບໍ່, ແຕ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ຖ້າເຮົາຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຈຳພວກພຣາສຕິກເຫລົ່ານັ້ນ ? ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າພຣາສຕິກໜຶ່ງຕຸກຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 1,000ປີ ໃນການຍ່ອຍສະຫລາຍ!!

ແຈ້ງການ

ໃນວັນທີ 4-5 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕົວແທນປະກັນໄພທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ( Allianz Agents Annual Meeting 2022 ) ທີ່ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 4-5 ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕົວແທນປະກັນໄພທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2022 ( Allianz Agents Annual Meeting 2022 ) ທີ່ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

ພາຍຫລັງ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວໄດ້ມີການໂຄສະນາກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຕົ້ນໄມ້ໃນແຄມເປນ e-Policy ພາຍໃຕ້ແອັບ My Insurance App.

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຮ່ວມແຮງໃນການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແພດໝໍໂຮງໝໍມິດຕະພາບ.​
ໃນວັນທີ 29/12/2021 ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ ລາວ ຈັດຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການກວດຂໍ້ມູນສັນຍາປະກັນໄພລົດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊິງຂັນລາງວັນໂດຍທີມງານພະນັກງານບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌

ອ່ານເພີ່ມ

ປະຊຸມຜູ້ນຳຕົວແທນ 2023

ອ່ານເພີ່ມ

ສັນຍາປະກັນໄພແບບອີເລັກໂຕຣນິກ1581 ສັນຍາ = ຕົ້ນໄມ້ 1581 ຕົ້ນຈະຖືກປູກ

ອ່ານເພີ່ມ

ອຸປະຖຳລໍ້ເລື່ອນ

ອ່ານເພີ່ມ

ຈັດຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການກວດຂໍ້ມູນສັນຍາປະກັນໄພລົດຜ່ານລະບົບອອນລາຍ

ອ່ານເພີ່ມ

ປະຊຸມຕົວແທນທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2022

ອ່ານເພີ່ມ

ກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ePolicy, One e=One tree

ອ່ານເພີ່ມ

ຝຶກອົບຮົມຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ

Insert two or three lines of copy to give more info about the topic. Make sure that they have similar length
ອ່ານເພີ່ມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງໝໍ

ອ່ານເພີ່ມ

12 releases in total

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ