ຫ້ອງຂ່າວ

run

"Allianz Runners" the Vientiane International Marathon 2023

ອ່ານເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກອງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຈາລະຈອນທາງບົກ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນຂັ້ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນງານບຸນພຣະທາດຫຼວງວຽງຈັນ

ອ່ານເພີ່ມ
MOU

ພິທີເຊັນສັນຍາລົງນາມການຮ່ວມມືເປັນໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍ ລະຫວ່າງ ໂຮງໝໍ ເຊດຖາທິຣາດ ແລະ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຈຳກັດ

ອ່ານເພີ່ມ
blood donation

ການບໍລິຈາກເລືອດໄຕມາດທີ່ 2 ຂອງທີມງານ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ອ່ານເພີ່ມ
ALC2023

ກອງປະຊຸມຕົວແທນຜູ້ນຳ ປະຈຳປີ 2023

ອ່ານເພີ່ມ
1

Vientiane Glow Run for Disability

ອ່ານເພີ່ມ

ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການໝູນນຳໃຊ້ຂີ້ເຫຍື້ອຄືນໃຫມ່ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ຂອງ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ອ່ານເພີ່ມ

ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມອບຄືນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ອ່ານເພີ່ມ

Allianz Agents Annual Meeting 2023

ອ່ານເພີ່ມ

27 releases in total

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ