Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

ຫ້ອງຂ່າວ

ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຕົວແທນຂາຍປະກັນໄພ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-12 ມີນາ 2021

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຂໍເປັນກໍາລັງໃຈ ແລະ ຮ່ວມແຮງໃນການຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ດ້ວຍມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແພດໝໍໂຮງໝໍມິດຕະພາບ.​

ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທຸກທ່ານຊາບວ່າ: ພວກເຮົາຍັງເປີດບໍລິການຂາຍປະກັນໄພ, ແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ແລະ ບໍລິການຈ່າຍສິນທົດແທນ ປົກກະຕິ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 19 - 30 ກັນຍາ 2021 ໂດຍປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານວາງອອກ ໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ແຈ້ງອຸປະຕິເຫດ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂທ: 1456; (021) 222 222; (020) 5524 4222

ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ

ເຂົ້າຮ່ວມວາງສະແດງໃນງານ "Banloa EXPO2020"
ອ່ານເພີ່ມ

ຢັ້ງຢືນການຄຸ້ມຄອງໄວຣັສໂຄວິດ-19

ປະກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຄຸ້ມຄອງໄວຣັສໂຄວິດ-19
ອ່ານເພີ່ມ

ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງໝໍ

ອ່ານເພີ່ມ

ຊື້ປະກັນໄພຮັບສ່ວນຫຼຸດ

ອ່ານເພີ່ມ

4 releases in total

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ