ຕໍ່ສັນຍາ ປະກັນໄພ 

My Insurance App
1

ພົບກັບ ຟັງຊັ່ນໃໝ່! ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ໄດ້ເອງແລ້ວ ມື້ນີ້

ສັນຍາປະກັນໄພຂອງທ່ານ ໝົດອາຍຸແລ້ວ ຫລື ຍັງ?

 

ການຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງຫຍຸ້ງຍາກອີກຕໍ່ໄປ! ທ່ານສາມາດຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພໄດ້ເອງແລ້ວມື້ນີ້ ຜ່ານແອັບ My Insurance

• ຕໍ່ສັນຍາເອງ

• ຈ່າຍເງິນອອນລາຍສະດວກ

• ຢູ່ໃສກໍເຮັດເອງ

1