ທາງເລືອກໃໝ່ ຂອງການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ

ປະຈຸບັນ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍລິການຂອງ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍປະກັນໄພ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພບຸກຄົນ, ປະກັນໄພຊັບສິນ ແລະ ປະກັນໄພເດີນທາງ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານລະບົບ BCEL One ໄດ້ແລ້ວ.

ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ:

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL ONE
ເລືອກເມນູ “ຈ່າຍປະກັນໄພ”
ເລືອກ ໄອຄ້ອນ “ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ”
ພິມເລກທີສັນຍາປະກັນໄພ. (ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈ່າຍ)
ກວດຄືນຈຳນວນເງິນ ພ້ອມເລືອກບັນຊີ ແລະ ສະກຸນເງິນ ທີທ່ານຕ້ອງການຈ່າຍ
ເພື່ອທຳການຈ່າຍ
ກົດ "ຕົກລົງ" ເພື່ອຢືນຢັນການຈ່າຍ
ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນການຈ່າຍຂອງທ່ານວ່າສຳເລັດ ແລະ ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫລດແອັບພີເຄຊັ້ນ
ຕົວແທນປະກັນໄພ