ທາງເລືອກໃໝ່ ຂອງການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ

ປະຈຸບັນ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍລິການຂອງ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍປະກັນໄພ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ເຊັ່ນ: ປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພບຸກຄົນ, ປະກັນໄພຊັບສິນ ແລະ ປະກັນໄພເດີນທາງ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານລະບົບ BCEL One ໄດ້ແລ້ວ.

ດ້ວຍ 8 ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ:

ເຂົ້າສູ່ລະບົບ BCEL ONE
ເລືອກເມນູ “ຈ່າຍປະກັນໄພ”
ເລືອກ ໄອຄ້ອນ “ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ”
ພິມເລກທີສັນຍາປະກັນໄພ. (ທີ່ທ່ານຕ້ອງການຈ່າຍ)
ກວດຄືນຈຳນວນເງິນ ພ້ອມເລືອກບັນຊີ ແລະ ສະກຸນເງິນ ທີທ່ານຕ້ອງການຈ່າຍ
ເພື່ອທຳການຈ່າຍ
ກົດ "ຕົກລົງ" ເພື່ອຢືນຢັນການຈ່າຍ
ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນການຈ່າຍຂອງທ່ານວ່າສຳເລັດ ແລະ ທ່ານສາມາດຖ່າຍຮູບໜ້າຈໍໄວ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ