ຈ່າຍປະກັນໄພ ທາງອອນລາຍ

ປະຈຸບັນ ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ ຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານຊ່ອງທາງບໍລິການຂອງ BCEL One ຂອງທະນາຄານການຄ້າ ແລະ LDB TRUST ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ແລ້ວ.

ທາງເລືອກໃໝ່ ຂອງການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ

ທ່ານສາມາດຊຳລະເງິນຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພງ່າຍໆ ໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້ ຜ່ານ 2 ແອັບທະນາຄານ ຄື BCEL one ແລະ LDB Trust.

 

ວິທີການຊຳລະເງິນ:

• ເຂົ້າບັນຊີ BCEL one ຫຼື LDB Trust ຂອງທ່ານ

• ກົດໄປທີ່ເມນູ “ຈ່າຍປະກັນໄພ”

• ເລືອກເອົາເຄື່ອງໝາຍ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ

• ພິມເລກທີ່ສັນຍາປະກັນໄພທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊໍາລະໃສ່ ແລ້ວກວດສອບຈໍານວນເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

• ກົດຢືນຢັນການຈ່າຍເງິນ

 

ພຽງເທົ່ານີ້ ສັນຍາປະກັນໄພຂອງທ່ານກໍ່ຈະຖືກຊໍາລະ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັນທີ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊໍາລະເງິນສົດໃຫ້ກັບຕົວແທນ ຫລື ເຂົ້າມາຊໍາລະທີ່ຫ້ອງການບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ. ສຳພັດຄວາມສະດວກສະບາຍໄດ້ແລ້ວມື້ນີ້!

1