ປະກັນໄພຂົນສົ່ງໃຫ້ການຄຸ້ມກັນຄວາມເສຍຫານທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບສີນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງຈາກ ປະເທດໜື່ງໄປອີກປະເທດໜື່ງ ເຊີ່ງລວມການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ທາງອາກາດ ແລະ ທາງບົກ. ທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໄພຂົນສົ່ງສໍາຫຼັບສີນຄ້າໃຫ້ແທນເໝາະກັບການຂົນສົ່ງໄດ້ເຊັ່ນ: Free On Board (FOB), Cost and Freight (C&F) or Cost, Insurance and Freight (CIF).
ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງບົກໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງສີນຄ້າຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ໃນລະຫວ່າງຂົນສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດລາວ ໂດຍເລີ່ມຄຸ້ມກັນຕັ້ງແຕ່ສີນຄ້າຖືກຂົນຍ້າຍອອກ ຈາກສະຖານທີຂອງຜູ້ຂາຍ ໄປຈົນເຖິງສາງສິນຄ້າຂອງຜູ້ຊື້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ ຫຼື ຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ ທ່ານກໍ່ສາມາດຊື້ປະກັນໄພຂົນສົ່ງໄດ້.
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມກັນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ 
ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ