ຫ້ອງບໍລິການຂາຍປະກັນໄພ ແມ່ນຫົວຫນ່ວຍບໍລິການຂາຍປະກັນໄພທຸກປະເພດສໍາຫຼັບລູກ ຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການທີ່ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດອາລິອັນສ໌ປະກັນໄພລາວ. ຫ້ອງບໍລິການ ຂາຍປະກັນໄພໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປືກສາດ້າຍປະກັນໄພ, ຄິດໄລ່ລາຄາ ແລະ ອອກສັນຍາປະກັນ ໄພດ້ວຍທີມງານຂາຍມືອາຊີບ ແລະ ມີປະສົບການມາບໍລິການທ່ານ ດ້ວຍໄມຕີຈຶດ.

ຫ້ອງບໍລິການຂາຍປະກັນໄພ ຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ 1 ອາຄານ ອາລິອັນສ໌

ໂທ: 1457, 021 215903 ຕໍ່. 221; 222 

ເປີດບໍລິການແຕ່ ວັນຈັນ ຫາ ວັນສຸກ 

ເລີ່ມແຕ່: 08:00 ເຊົ້າ-12:00 ໂມງ ແລະ  13:00 ໂມງ – 17:00 ໂມງ

 

ສອບຖາມອອນລາຍນ໌
ສໍານັກງານໃຫຍ່
ດາວໂຫຼດແອັບພີເຄຊັ້ນ

ດາວໂຫຼດ My Insurance App ໄດ້ທີ່:

ຕົວແທນປະກັນໄພ